Rekrutacja trwa

Ratowniku, weź udział w badaniu poczucia koherencji!

Poczucie koherencji jest konstruktem teoretycznym w psychologii zdrowia, który został wprowadzony przez Aarona Antonovskyego, izraelsko-amerykańskiego socjologa i naukowca. Pojęcie powszechnie uważane jest jako czynnik prewencyjny dla zachowania dobrego zdrowia, również tego psychospołecznego, które ma duże znaczenie dla ratowników.

Jak wziąć udział w badaniu?

Grupą badaną są ratownicy medyczni pracujący w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, dobrowolnie zgłaszający się do projektu. Według statystyk w Polsce pracuje ok. 20 000 ratowników medycznych zatrudnionych w różnych jednostkach i formacjach systemu (pogotowie ratunkowe, lotnicze pogotowie ratunkowe, szpitalne oddziały ratunkowe).

Link do badania >>

 

Partnerami projektu są:

Na Ratunek, magazyn dla służb ratujących życie,
Ratownicy24.pl, serwis magazynu Na Ratunek,
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie,
⦁ Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
Prehospital blog.