Rekrutacja trwa

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Psychology (studia w języku angielskim)

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Wraz ze wzrostem zainteresowania studiowaniem na kierunku Psychologia- studia jednolite magisterskie, stworzyliśmy możliwość rozpoczęcia nauki w języku angielskim. Podczas zajęć (ćwiczeń wykładów oraz warsztatów) studenci oprócz zdobywania fundamentalnej wiedzy z zakresu psychologii będą poznawać oraz porozumiewać się używając angielskiej terminologii psychologicznej. Międzynarodowy charakter tych studiów rozwija otwartość oraz tolerancję na odmienne idee jak i rozwija praktyczne umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Studia dedykowane są dla osób z certyfikatem znajomości języka angielskiego na poziomie B2, w przypadku braku certyfikatu przeprowadzona będzie rozmowa z koordyantorem studiów w języku angielskim w celu weryfikacji.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Powiązanie ludzkiej psychiki i potrzeb
 • Teoretyczne i praktyczne zagadnienia psychologiczne
 • Angielska terminologia psychologiczna
 • Międzynarodowe rozumienie psychologii
 • Różnice nurtów w Psychologii

Perspektywy zatrudnienia

 • działy HR firm i instytucji międzynarodowych
 • organizacje międzynarodowe
 • agendy zajmujące się wsparciem migrantów
 • międzynarodowe firmy szkoleniowe
 • poradnie psychologiczne zajmujące się wsparciem obcokrajowców

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

240


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 29 lutego

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).
W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Podczas procesu rekrutacji do Akademii Medycznej Nauk Stosowanych Humanum o przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie poniższych wymagań.
Oznacza to, że nie prowadzimy egzaminów wstępnych, progów punktowych oraz nie wymagamy określonych przedmiotów zdawanych na maturze.