Rekrutacja trwa

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Psychologia Zdrowia i Rehabilitacji

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Psychologia Zdrowia i Rehabilitacji
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Kierunek “Psychologia Zdrowia i Rehabilitacji” to obszar studiów skupiający się na zrozumieniu złożonych interakcji między psychologicznymi, fizycznymi i społecznymi aspektami zdrowia oraz procesami rehabilitacji. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, zdrowia i choroby, interwencji psychologicznych oraz rehabilitacji, aby móc skutecznie wspierać osoby z problemami zdrowotnymi i ich procesy rekonwalescencji.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z oceną i diagnozą psychologiczną pacjentów, planowaniem i realizacją interwencji psychologicznych w kontekście chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych oraz strategiami rehabilitacji psychospołecznej. Studenci uczą się również pracy z różnymi grupami pacjentów, w tym osobami z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi oraz pacjentami po urazach i operacjach.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy jako psychologowie kliniczni, terapeuci zajmujący się problematyką zdrowia i rehabilitacji, konsultanci zdrowia psychicznego oraz specjaliści ds. wsparcia pacjentów i ich rodzin w procesach leczenia i rekonwalescencji. Mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach opieki zdrowotnej, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, poradniach psychologicznych, a także w instytucjach zajmujących się promocją zdrowia i profilaktyką.

Kierunek „ Psychologia Zdrowia i Rehabilitacji”  jest istotny w kontekście rosnącej liczby osób z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnościami oraz potrzebą wsparcia psychologicznego w procesach leczenia i adaptacji do zmian zdrowotnych. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, absolwenci tego kierunku są wyposażeni w kompleksowe umiejętności i wiedzę potrzebną do skutecznego wspierania osób z problemami zdrowotnymi w powrocie do zdrowia i pełnej aktywności życiowej.

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

neuropsychologii dzieci i młodzieży

psychologii klinicznej

psychoterapii

psychotraumatologii

zaburzeń w obrębie układu nerwowego (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne);

diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych;

terapii neuropsychologicznej.

psychologii i komunikacji interpersonalnej

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Organizacja i prowadzenie grup wsparcia
 • Psychologia choroby, śmierci i żałoby
 • Psychologia stresu
 • Psychologia uzależnień
 • Psychoonkologia
 • Psychotraumatologia
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna dorosłych
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychoterapia
 • Psychofarmakologia
 • Psychosomatyka
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Zaburzenia zachowania i osobowości
 • Lęk i zaburzenia nerwicowe
 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • Psychologiczna diagnoza kliniczna
 • Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna
 • Psychologia pediatryczna
 • Zaburzenia odżywiania
 • Psychotraumatologia i psychopatologia
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Seksualność człowieka w cyklu życia
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia osób niepełnosprawnych
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • publiczna i niepubliczna ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie etc.)
 • placówki edukacyjne
 • prywatne, poradnie kliniki i gabinety psychoterapii
 • fundacje i stowarzyszenia
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • placówki dla osób nietypowo rozwijających się
 • domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne
 • poradnie prywatne
 • służby socjalne, wojsko
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • media, fundacje
 • kliniki rehabilitacji

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I ONLINE

STUDIUJ OD

600

w miesięcznych 11 ratach

STUDIA ONLINE

Studia online to inna forma studiów niestacjonarnych

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia na odległość.

Zajęcia teoretyczne - wykłady odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft 365 – aplikacji TEAMS.

Zajęci praktyczne odbywają się w tradycyjnej formie, podczas zjazdów na Uczelni lub hybrydowo przez platformę Microsoft 365 – aplikacji TEAMS , ze względu na koniczność wypracowania przez studentów umiejętności praktycznych.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Zarejestruj się w systemie REKRUTACYJNYM

Po rejestracji na podany adres e-maila zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z loginem i hasłem.

Po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym :

KROK 1

Wprowadź dane osobowe.

KROK 2

W zakładce Moje kierunki: wybierz kierunek studiów na który aplikujesz.

Uzupełnij pozostałe informacje w formularzu rekrutacyjnym.

KROK 2

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne, uzupełnij swoimi danymi i prześlij skany na adres e-maila rekrutacja@amh.edu.pl , dokumenty można przesłać również  pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Po przesłaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu na studia.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 31 maja

Wpłaty należy dokonać na ogólny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na ogólny nr konta:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko, pesel kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ….