Rekrutacja trwa

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Psychologia kliniczna

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Psychologia kliniczna
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Kierunek “Psychologia Kliniczna” to obszar studiów skoncentrowany na diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz problemom emocjonalnym i zachowaniowym. Studenci zdobywają głęboką wiedzę z zakresu teorii i praktyki psychologicznej, w szczególności w kontekście pracy terapeutycznej z klientami o różnorodnych potrzebach zdrowotnych i psychologicznych.

Program studiów obejmuje szeroki zakres tematyczny, od podstaw psychopatologii i diagnozy psychologicznej, przez różne podejścia terapeutyczne, po etykę i standardy praktyki zawodowej. Studenci uczą się także prowadzenia sesji terapeutycznych, analizowania przypadków klinicznych, planowania interwencji terapeutycznych oraz oceny skuteczności działań terapeutycznych.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy jako psychoterapeuci, terapeuci rodzin i małżeństw, doradcy zdrowia psychicznego oraz specjaliści ds. leczenia uzależnień. Mogą pracować w różnych środowiskach, takich jak szpitale, kliniki psychiatryczne, poradnie psychologiczne, ośrodki terapii uzależnień, a także prowadzić prywatne praktyki terapeutyczne.

Kierunek “Psychologia Kliniczna” odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu pomocy psychologicznej osobom borykającym się z różnymi trudnościami emocjonalnymi i psychicznymi. Dzięki holistycznemu podejściu i umiejętnościom terapeutycznym, absolwenci tego kierunku mogą efektywnie wspierać swoich klientów w procesie zdrowienia, osiągania lepszej jakości życia oraz radzenia sobie z trudnościami życiowymi.

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

Nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z pacjentem/klientem

Stosowania metod i narzędzi diagnostycznych i interpretowania wyników

Diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych

Prowadzenia usług w sektorze publicznym i prywatnym związanych z różnymi formami pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologicznego

Poradnictwa terapeutycznego i prowadzenia terapii

Obserwacji, eksperymentowania i zrozumienia ludzkich problemów w kontekście społecznym, politycznym i kulturowym

Stosowania profilaktyki zdrowia somatycznego i psychicznego

Opracowywania ekspertyz sądowych i społecznych

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna dorosłych
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychoterapia
 • Psychofarmakologia
 • Psychosomatyka
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Zaburzenia zachowania i osobowości
 • Lęk i zaburzenia nerwicowe
 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • Psychologiczna diagnoza kliniczna
 • Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna
 • Psychologia pediatryczna
 • Zaburzenia odżywiania
 • Psychotraumatologia i psychopatologia
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Seksualność człowieka w cyklu życia
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia osób niepełnosprawnych
 • Psychoonkologia
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • Ośrodki psychoterapii
 • Poradnie młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie i partnerskie
 • Firmy psychoedukacyjne i prorozwojowe
 • Przychodnie, kliniki i szpitale psychiatryczne
 • Przychodnie i kliniki medycyny somatycznej
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej
 • Centra zdrowia psychicznego
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I ONLINE

STUDIUJ OD

593

w miesięcznych 11 ratach

STUDIA ONLINE

Studia online to inna forma studiów niestacjonarnych

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia na odległość.

Zajęcia teoretyczne - wykłady odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft 365 – aplikacji TEAMS.

Zajęci praktyczne odbywają się w tradycyjnej formie, podczas zjazdów na Uczelni lub hybrydowo przez platformę Microsoft 365 – aplikacji TEAMS , ze względu na koniczność wypracowania przez studentów umiejętności praktycznych.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Zarejestruj się w systemie REKRUTACYJNYM

Po rejestracji na podany adres e-maila zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z loginem i hasłem.

Po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym :

KROK 1

Wprowadź dane osobowe.

KROK 2

W zakładce Moje kierunki: wybierz kierunek studiów na który aplikujesz.

Uzupełnij pozostałe informacje w formularzu rekrutacyjnym.

KROK 2

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne, uzupełnij swoimi danymi i prześlij skany na adres e-maila rekrutacja@amh.edu.pl , dokumenty można przesłać również  pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Po przesłaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu na studia.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 31 maja

Wpłaty należy dokonać na ogólny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na ogólny nr konta:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko, pesel kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ….