Rekrutacja trwa

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Psychologia dla psychoterapeutów

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

Potwierdzania efektów uczenia się z doświadczenia zawodowego

  • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
  • Kierunek studiów Psychologia
  • Tryb studiów STUDIA NIESTACJONARNE
Niestacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia z możliwością Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) dla kandydatów posiadających ukończone studia wyższe i tytuł zawodowy magistra lub licencjata z innych kierunków studiów, a także z możliwością potwierdzania efektów uczenia się z doświadczenia zawodowego w obszarze psychologii, terapii i psychoterapii.

Na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Wyższej Szkoły Rehabilitacji student realizuje studia w Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i przeniesienia części osiągnięć z poprzednich studiów (przedmioty kształcenia ogólnego, fakultatywne, lektoraty, proseminarium itp.) a także w związku z doświadczeniem zawodowym w obszarze psychologii, terapii i psychoterapii może ubiegać się o potwierdzenie afektów uczenia się z programu studiów.

Dzięki uznaniu i zaliczeniu wybranych przedmiotów z programu studiów jednolitych magisterskich Psychologia, można zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne, w czasie znacząco krótszym niż 5 lat, umożliwiające dostęp do zawodu psychologa.

Nasi studenci psychologii zwiększają swoje umiejętności, poziom wiedzy z zakresu zagadnień psychologicznych, zdobywają możliwości rozwoju, co skutkuje zwiększeniem atrakcyjności Absolwentów na aktualnym rynku pracy oraz umożliwia zdobycie specjalizacji i kwalifikacji w obszarze psychologii i psychoterapii.

  • Konieczne jest dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium) wraz z suplementem do dyplomu. ​
  • W przypadku nieposiadania suplementu do dyplomu należy dołączyć kartę przebiegu studiów wydaną przez uczelnię, w której uzyskano tytuł zawodowy.
  • W przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się, także innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub inne kwalifikacje w obszarze psychologii, terapii i psychoterapii.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

735


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 29 lutego

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).
W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Podczas procesu rekrutacji do Akademii Medycznej Nauk Stosowanych Humanum o przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie poniższych wymagań.
Oznacza to, że nie prowadzimy egzaminów wstępnych, progów punktowych oraz nie wymagamy określonych przedmiotów zdawanych na maturze.