Rekrutacja trwa

Program “E-kompetentni”

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
IT Grzegorz Chojnacki zaprasza osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-64 lata do bezpłatnego udziału w szkoleniach komputerowych Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start (80h) i ECDL Core (120h) w ramach projektu „e-kompetentni” realizowanego w okresie 1.VIII.2014 r. – 30.VI.2015 r.

 Program E-kompetentni

W ramach projektu odbędą się szkolenia komputerowe Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z certyfikatem:

 • ECDL Start w wymiarze 80 godzin, w tym:
 • Przetwarzanie tekstów (25 h)
 • Arkusze kalkulacyjne (25 h)
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna (20 h)
 • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (10 h)
 • ECDL Core w wymiarze 120 godzin, w tym:
 • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (10 h)
 • Użytkowanie komputera (10 h)
 • Przetwarzanie tekstów (25 h)
 • Arkusze kalkulacyjne (25 h)
 • Bazy danych (20 h)
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna (20 h)
 • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (10 h)

Planowo szkolenia odbędą się 2 x w tygodniu po 5h lekcyjnych w trybie dziennym, wieczorowym bądź weekendowym.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która:

 • posiada miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim,
 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w chwili przystąpienia do projektu jest w wieku 18 – 64 lata

Biuro Projektu i formularze zgłoszeniowe dostępne są:
ul. Pańska 98 lok. 26, 00-837 Warszawa
strona www:ekompetentni.pl
Kontakt:
mail: ecdl@teamit.pl
nr telefonu: 739 266 000 lub 739 266 400

Formularz zgłoszeniowy do pobrania >>>