Rekrutacja trwa

Podziękowania za udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego składają serdecznie podziękowania wykładowcom oraz studentom Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie za bardzo liczne uczestnictwo czynne oraz bierne podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej organizowanej przez Klinikę Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która odbyła się w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Konferencja dotyczyła schorzeń narządu ruchu oraz problemów neurologiczno-neurochirurgicznych. W konferencji brało udział ponad 150 osób, w tym: lekarze rehabilitacji medycznej, ortopedzi, reumatolodzy, neurolodzy, neurochirurdzy, fizjoterapeuci. Przedsięwzięcia tego typu skracają barierę lekarsko-fizjoterapeutyczną, umożliwiają nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami. Ponadto wydarzenie to podnosi rangę Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie na tle krajowym.

Naszą Uczelnię reprezentowali: dr Sandra Trzcińska, dr Kamil Koszela, prof. Edyta Smolis-Bąk, mgr Piotr Chyliński, mgr Marta Stachura oraz studentka IV roku fizjoterapii Daria Przewłocka, która otrzymała nagrodę książkową za wygłoszoną pracę.

Dr Sandra Trzcińska była moderatorem 3 paneli konferencji dotyczących: neurologii i neuroortpedii, deformacji kręgosłupa i rehabilitacji.

Serdecznie wszystkim gratulujemy oraz dziękujemy.