Rekrutacja trwa

Pętle indukcyjne umożliwiające osobom niedosłyszącym odbiór dźwięku

Na Uczelni pojawiły się pętle indukcyjne umożliwiające osobom niedosłyszącym odbiór dźwięku.

W Auli i Sali 205 zostały zainstalowane pętle indukcyjne (induktofoniczne), natomiast w Dziekanacie i w pokoju rekrutacyjnym zainstalowano pętle indukcyjne stanowiskowe.
Zakupiono także pętlę indukcyjną przenośną, którą można wypożyczyć w ramach wypożyczalni sprzętu Biura ds. osób z niepełnosprawnościami.