Rekrutacja trwa

Ogólnopolska Konferencja pt. Multidyscyplinarne Aspekty Zdrowia i Choroby

27 maja 2022 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja pt. Multidyscyplinarne Aspekty Zdrowia i Choroby, która organizowana jest przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie.

Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą ochroną zdrowia jest niezbędna dla zrozumienia wielu tematów dotyczących zdrowia i choroby.

Zaproszeni goście omówią zagadnienia związane z profilaktyką zdrowotną, etiologią, patogenezą, diagnostyką oraz leczeniem wielu jednostek chorobowych. Dyskusja specjalistów przyczyni się do lepszego zrozumienia zjawisk związanych ze zdrowiem i chorobą.

Działanie zespołów multidyscyplinarnych ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Celem konferencji jest:

  • podnoszenie świadomości jednostki i społeczeństwa dotyczącej zdrowia,
  • przedstawienie sposobów zapobiegania chorobie ale również analiza różnych sposobów leczenia począwszy od leczenia zachowawczego a kończąc na leczeniu operacyjnym.

Konferencja skierowana jest do lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów, pielęgniarek, ratowników medycznych, nauczycieli, studentów kierunków medycznych oraz innych profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia.

Więcej informacji oraz plan konferencji >>

Formularz rejestracyjny >>

Formularz rejestracyjny dla studentów i pracowników WSR >>