Rekrutacja trwa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Multidyscyplinarne Podejście do Zagrożeń Zdrowia i Życia Człowieka w Obliczu Pandemii COVID – 19

15 października 2021r odbędzie się Ogólnopolska Konferencja – Multidyscyplinarne Podejście do Zagrożeń Zdrowia i Życia Człowieka w Obliczu Pandemii COVID-19, która organizowana jest przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie.

Ostatnie dwadzieścia miesięcy było czasem wielu zmian w sposobie funkcjonowania ludzi, czasem niepewności, lęku oraz trudnych wyzwań. Izolacja przyczyniła się do zmniejszenia aktywności fizycznej społeczeństwa oraz występowaniu szeregu zaburzeń związanych z odżywaniem. Negatywne skutki zdrowotne wynikają ze zmian takich jak: domowa rutyna, sytuacja życiowa, dostęp do leczenia, zaangażowanie w aktywność fizyczną, korzystanie wielogodzinne z internetu. Badania wykazały występowanie kilku kluczowych zjawisk, które nasiliły się w społeczeństwie w związku z pandemią: bezrefleksyjne jedzenie i podjadanie, zwiększone spożycie pokarmów, uogólniony spadek apetytuTermin, zajadanie stresu, zmniejszenie spożycia pokarmów oraz ponowne pojawienie się (lub wyraźne nasilenie) objawów zaburzeń odżywiania u osób cierpiących już wcześniej z ich powodu.

Termin:  15.10.2021
Miejsce: online (Teams)

Więcej informacji na stronie wydarzenia >>