Rekrutacja trwa

Medyczne czynności ratunkowe i zabieg konikopunkcji

Wg badania Forbes Health/One Poll aż 48% badanych zadeklarowało w noworocznych postanowieniach chęć poprawy sprawności fizycznej.

Katedra Ratownictwa Medycznego również postanowiła poprawić sprawność ale manualną naszych studentów ratownictwa w wykonywaniu trudnych zabiegów medycznych, między innymi konikopunkcji.

Konikopunkcja to procedura medyczna, która obejmuje inwazyjne nakłucie więzadła pierścienno-tarczowego, położonego pomiędzy chrząstką tarczowatą a pierścieniowatą krtani. W trakcie tego zabiegu wprowadza się do tchawicy rurkę. Celem konikopunkcji jest zapewnienie pacjentowi właściwej wentylacji i ratowanie życia.