Rekrutacja trwa

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Zapraszamy tegorocznych absolwentów fizjoterapii do zgłaszania swoich prac magisterskich. Rozpoczęliśmy promocję konkursu w środowisku akademickim i już napływają do nas pierwsze zgłoszenia. Zachęcamy do przekazywania informacji o konkursie świeżo upieczonym absolwentom oraz promotorom prac magisterskich.


Organizatorami konkursu są Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz redakcja czasopisma naukowego KIF “Physiotherapy Review”.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2022/2023 najpóźniej do 30 września 2023 r.

Do kiedy można przesyłać prace?

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2023 r.

Jakie nagrody przewidziano w konkursie?

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe, a manuskrypty przygotowane przez laureatów będą publikowane w czasopiśmie naukowym KIF „Physiotherapy Review”. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych, a ostatnio otrzymał 140 pkt ministerialnych (poprzednio 20). Periodyk może się też pochwalić wysokim wskaźnikiem ICV (Index Copernicus Value) – 95.05 punktów.

Więcej informacji na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów >>