Rekrutacja trwa

Komunikat Rektora z dnia 24.11.2021 r. dotyczący realizacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkoły Rehabilitacji od dnia 26.11.2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczący realizacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkoły Rehabilitacji od dnia 26.11.2021 r.

  1. Zajęcia dydaktyczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne ( z wyłączeniem ćwiczeń klinicznych) prowadzone są w formie hybrydowej.
  2. Student, który, z przyczyn zdrowotnych, nie może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w formie tradycyjnej, może wziąć w nich udział zdalnie.
  3. Student zobowiązany jest poinformować (za pomocą aplikacji Teams) prowadzącego o niemożności wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych stacjonarnie i zadeklarować udział w zajęciach w formie zdalnej na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
  4. Student jest zobligowany przedstawić prowadzącemu dokument potwierdzający niemożność uczestnictwa w zajęciach powyżej 1 nieobecności.
  5. Uczelnia zapewnia możliwość udziału w zajęciach w formie zdalnej na platformie MS Teams.
  6. Uczestniczenie w zajęciach w formie zdalnej jest równoważne z uczestnictwem w formie tradycyjnej.
  7. Prowadzący zajęcia są zobowiązani sprawdzać obecność na zajęciach zarówno osób obecnych w sali jak i osób biorących zdalnie udział w zajęciach.
  8. Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia (egzaminy, zaliczenia) odbywają się w formie tradycyjnej zgodnie z Regulaminem studiów.

Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji
prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski