Rekrutacja trwa

Jubileusz 50-lecia pracy w zawodzie lekarza Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego

W bieżącym roku przypada jubileusz 50-lecia pracy w zawodzie lekarza Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego, Rektora Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Składając Panu Profesorowi z tej okazji serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy i wszelkiej pomyślności, przedstawiamy sylwetkę nestora polskiej rehabilitacji.

Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy KiwerskiProf. zw. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

Wykształcenie:

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej – 1963 r.;
 • Specjalizacja II stopnia w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej;
 • Specjalizacja II stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej;
 • Doktorat – Akademia Medyczna, Warszawa – 1971 r.;
 • Habilitacja – Akademia Medyczna, Warszawa – 1975 r.;
 • Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego przyznany przez Radę Państwa – 1984r.;
 • Nominacja na profesora zwyczajnego przyznana przez Ministra Zdrowia – 1999r.;

Doświadczenie zawodowe:

 • Ordynator Oddziału Schorzeń i Urazów Kręgosłupa STOCER – 1982 – 1998r.;
 • Dyrektor Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – 1991-1998r.;
 • Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie – 1982 – 2007r.;
 • Konsultant wojewódzki w zakresie rehabilitacji medycznej – 1982-2002r.;
 • Konsultant krajowy w zakresie rehabilitacji medycznej – 2002 – 2008r.;
 • Profesor w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM – od 2007 r.;
 • Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie – od 2007 r.;

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Członek założycie oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – 1992 – 1998, członek honorowy Towarzystwa – od 2002r.;
 • Vice Przewodniczący (1996-1999r.), a następnie Przewodniczący (1999 – 2007r.) Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk;
 • Członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN – od 1993r.;
 • Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów, dwukrotnie Vice Przewodniczący, dwukrotnie Przewodniczący Sekcji Spondyloortopedii PTOiT;
 • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Biomechaniki oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej;
 • Członek założyciel Polskiego towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej, członek Zarządu;
 • Przedstawiciel Polski w European Board of Physical Medicine and Rehabilitation (1998 – 2008);
 • Członek International Societyof Paraplegia, Spine Society of Europe, International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
 • Członek Research Board of the American Biograph. Institute – 2001r.;
 • Członek wielu innych krajowych i międzynarodowych Towarzystw;
 • Członek Komitetów Redakcyjnych wielu (12) fachowych periodyków;
 • Cytowany w licznych międzynarodowych wydawnictwach biograficznych;
 • Man of the Year 2001, Man of the Year 2004 (ABI);

Dorobek naukowy:

 • Ponad 610 prac publikowanych, w tym około 450 – oryginalnych a około 80 – w periodykach zagranicznych;
 •  autorstwo lub redakcja 10 podręczników
 • Ponad 430 referatów wygłoszonych na kongresach i sympozjach krajowych i zagranicznych;
 • Najważniejsze osiągnięcia naukowe:
 • Wyjaśnienie mechanizmu urazu nerwu obwodowego w jamie postrzałowej;
 • Elektrodiagnostyka uszkodzeń rdzenia kręgowego;
 • Wykorzystanie funkcjonalnej stymulacji rdzenia kręgowego do wymuszenia użytecznej funkcji porażonej ręki;
 • Przywrócenie prostej funkcji porażonej ręki przez przeszczep nerwu mięśniowo-skórnego na nerw pośrodkowy;
 • Wprowadzenie w Polsce stabilizacji złamanego zęba  kręgu obrotowego śrubą dociskową;
 • Wprowadzenie wszczepów z ceramiki korundowej chirurgii kręgosłupa;
 • Opracowanie kompleksowej metody leczenia uszkodzeń rdzenia kręgowego;
 • Recenzowanie ponad 150 projektów naukowych (KBN, MNiSW).

Dorobek dydaktyczny:

 • Promowanie  4 habilitacji, 24 doktoratów, 3 prac magisterskich i ponad 60 licencjackich;
 • Recenzowanie 28 prac habilitacyjnych, 40 doktoratów oraz 43 prac magisterskich a także 31 wniosków o nadanie tytułu profesora i jednego o nadanie tytułu doktora honoris causa;
 • Kierowanie blisko 90 specjalizacjami lekarskimi w zakresie rehabilitacji i chirurgii urazowej;
 • 30 lat dydaktyki podyplomowej na kursach specjalizacyjnych i atestacyjnych do egzaminu państwowego z rehabilitacji medycznej;
 • Organizowanie egzaminów specjalizacyjnych i przewodnictwo komisjom egzaminacyjnym;
 • 50 lat wykładów i seminariów oraz ćwiczeń klinicznych w zakresie rehabilitacji medycznej dla studentów WUM, AWF i WSR;

Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
Książki, aktualnie dostępne w księgarniach, których autorem lub redaktorem jest Pan Profesor Jerzy Kiwerski

Rehabilitacja medyczna

Jest to nowoczesny podręcznik rehabilitacji, zgodny z obecnym stanem wiedzy medycznej, odpowiadający aktualnym programom nauczania tego przedmiotu oraz adresowany zarówno do studentów wydziałów lekarskich akademii medycznych, jak i słuchaczy szkół licencjackich o profilu fizjoterapii i rehabilitacji. Publikacja w sposób wyczerpujący przedstawia całość zagadnień związanych z rehabilitacją medyczną.

W części ogólnej przedstawiono historię oraz współczesne poglądy na rehabilitację. Nie pominięto problemów psychologicznych oraz zagadnień dotyczących protezowania. Omówiono również problemy rehabilitacji u dzieci i u osób starszych. Odbiorcy: studenci wydziałów lekarskich akademii medycznych, słuchacze szkół licencjackich o profilu fizjoterapii i rehabilitacji.

Bóle kręgosłupa

Bóle kręgosłupa to nie tylko problem medyczny, lecz przede wszystkim społeczny. Dotykają ponad 90% cywilizowanego społeczeństwa, niezależnie od wieku, statusu zawodowego, płci. Książka zwraca uwagę Czytelnika na bardzo ważne zagadnienia profilaktyki, a także nowoczesne metody terapii, zarówno konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne.

Schorzenia i urazy kręgosłupa Autorzy pracownicy Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, podjęli się opracowania zagadnień związanych zarówno z powszechnie spotykanymi wadami wrodzonymi jak i schorzeniami kręgosłupa występującymi w wieku dziecięcym, młodzieńczym oraz u dorosłych. Przedstawione zostały : patomechanika, obraz kliniczny, metody diagnozowania oraz kompleksowe leczenie zachowawcze i operacyjne, z uwzględnieniem specyfiki postępowania usprawniającego.
Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna

Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna stanowi piąty tom serii “Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000” opracowanej i wydanej pod patronatem naukowym Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Dzieło powstało dzięki współpracy 71 autorów – badaczy i praktyków, reprezentujących czołowe polskie ośrodki naukowe i centra kliniczne. Pracę koordynowało Polskie Towarzystwo Biomechaniki przy wsparciu Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Materiał podzielony na 20 rozdziałów zgrupowano w pięciu częściach: Biomechanika Ogólna; Biomechanika Medyczna; Biomechanika Sportu; Biomechanika Pracy, Układy Człowiek-Maszyna; Biomechanika Inżynierska, Ortopedyczna i Rehabilitacyjna. Na tle obecnego stanu wiedzy autorzy przedstawili najnowsze wyniki prac własnych. Książka jest zarówno monografią przeznaczoną dla pracowników naukowych, jak i nowoczesnym podręcznikiem przydatnym dla studentów, doktorantów i osób szkolących się w zakresie biomechaniki i inżynierii rehabilitacyjnej.

Fizjoterapia ogólna

Podręcznik stanowi wprowadzenie do praktycznego stosowania rehabilitacji leczniczej z uwzględnieniem jej wieloaspektowego i interdyscyplinarnego charakteru. Swoją tematyką obejmuje zagadnienia programu nauczania przedmiotu “fizjoterapia ogólna”. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku fizjoterapia.