Rekrutacja trwa

Zaproszenie na IV Ogólnopolską Konferencję Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na IV Ogólnopolską Konferencję Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej, która odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. w wersji ON-LINE.
Część wykładów będzie prowadzona przez wykładowców Naszej Uczelni. Więcej informacji oraz zapisy na stronie: www.neurokonf.org.pl
Z poważaniem,
dr n. med. Kamil Koszela
Z-ca Kierownika Katedry Fizjoterapii