Rekrutacja trwa

IV Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na IV Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r. w wersji ON-LINE.

Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie będą reprezentować:
  • dr n. med. Kamil Koszela – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz Z-ca Kierownika Katedry Fizjoterapii WSR, wygłaszając wykłady pt. “Szyja smartfonowa – diagnostyka oraz leczenie – wyzwanie XXI wieku” oraz “Czy rwa kulszowa jest rwą?”.
  • dr n.k.f. Sandra TrzcińskaKierownik Katedry Fizjoterapii WSR, wygłaszając wykład pt. “Metoda FED w leczeniu skolioz idiopatycznych”.
  • prof. dr hab. n. med. Edyta Smolis-Bąk– wykładowca WSR, wygłaszając pracę pt. “Urządzenia wszczepialne w leczeniu skrajnej niewydolności serca – specyfika postępowania fizjoterapeutycznego”.
  • mgr Piotr Chyliński – wykładowca WSR, wygłaszając pracę pt. “Senso-motoryczna integracja powięziowo-mięśniowa wykorzystywana w fizjoterapii neuro-motorycznych dysfunkcji aparatu ruchu”.
  • mgr Marta Stachura – wykładowca WSR, przedstawiając pracę pt. “Ćwiczenia czy świadoma terapia funkcjonalna pacjentów w przebiegu skoliozy” oraz
  • Daria Przewłocka – studentka IV roku fizjoterapii WSR pod opieką Pani Doktor Sandry Trzcińskiej – przedstawiając wykład pt. “Skolioza jako deformacja trójpłaszczyznowa w aspekcie nowoczesnej diagnostyki fizjoterapeutycznej.
Więcej informacji na stronie: www.neurokonf.org.pl
Zapraszamy !!!