Rekrutacja trwa

Informacja dla wszystkich studentów WSR

Wszelkie zmiany danych personalnych tj. :

 • numery telefonów,
 • adresy zamieszkania i do korespondencji,
 • zmiany nazwiska,
 • stanu cywilnego,
 • adresów e-mail,
 • dowodów osobistych,
 • nr PESEL ( obcokrajowcy)

muszą być przez Państwa na bieżąco aktualizowane.

Powyższe informację proszę przesyłać na adres dziekanat@amh.edu.pl

Wszelkie zmiany danych personalnych tj. :

 • numery telefonów,
 • adresy zamieszkania i do korespondencji,
 • zmiany nazwiska,
 • stanu cywilnego,
 • adresów e-mail,
 • dowodów osobistych,
 • nr PESEL ( obcokrajowcy)

muszą być przez Państwa na bieżąco aktualizowane.

Powyższe informację proszę przesyłać na adres dziekanat@amh.edu.pl