Rekrutacja trwa

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

27 września 2019 w Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie odbyła się INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020, podczas której przybyłych gości powitali: Rektor – Pan prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski, Dziekan Wydziału Rehabilitacji – Pani mgr Lidia Nowińska, Kanclerz – Pan mgr inż. Marek Nowiński oraz V-ce Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSR – Pan Łukasz Sieradzan.

Wykład otwierający „Znaczenie fizjoprofilaktyki i fizjoterapii w zapobieganiu i leczeniu zespołów przeciążeniowych narządu ruchu” poprowadził Prodziekan ds. nauki – Pan dr hab. Marek Łyp.

27 września 2019 w Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie odbyła się INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020, podczas której przybyłych gości powitali: Rektor – Pan prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski, Dziekan Wydziału Rehabilitacji – Pani mgr Lidia Nowińska, Kanclerz – Pan mgr inż. Marek Nowiński oraz V-ce Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSR – Pan Łukasz Sieradzan.

Wykład otwierający „Znaczenie fizjoprofilaktyki i fizjoterapii w zapobieganiu i leczeniu zespołów przeciążeniowych narządu ruchu” poprowadził Prodziekan ds. nauki – Pan dr hab. Marek Łyp.

Publikujemy krótką fotorelację: