Rekrutacja trwa

III edycja Wolontariatu Koleżeńskiego “Mary i Max”

Zapraszamy do udziału w III edycji Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” – innowacyjnego programu, który umożliwia osobom z autyzmem i zespołem Aspergera nawiązanie relacji koleżeńskich z rówieśnikami.

Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał” oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów dobór uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć.

Projekt polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres około 8 miesięcy. Początkowo odbywają się one w domu uczestnika, a w późniejszym okresie mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia biorących udział w Projekcie. Wolontariusze, uczestnicy i ich rodziny mogą liczyć na wsparcie psychologiczne podczas całego Projektu.

Dla kogo przeznaczony jest Projekt?

Do udziału w Wolontariacie Koleżeńskim zapraszamy dwie grupy osób:

 • uczestników – osoby z autyzmem i zespołem Aspergera powyżej 12. roku życia, mieszkające w Warszawie i okolicach,
 • wolontariuszy – osoby od 16. roku życia, mieszkające w Warszawie i okolicach.

Jakie wymagania powinien spełniać uczestnik Projektu?

Osoba chcąca wziąć udział w naszym projekcie powinna spełniać następujące warunki:

 • mieć diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera,
 • mieć skończone 12 lat,
 • mieszkać w Warszawie (ewentualnie w rejonie podwarszawskim z możliwością dojazdu do Warszawy),
 • uzyskać zgodę rodzica na udział w projekcie (jeżeli są niepełnoletnie)
 • chcieć nawiązać relację z nową osobą, tzn. spotykać się z nią i spędzać wspólnie czas,
 • nie mieć stwierdzonej niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • posługiwać się mową w sposób komunikatywny,
 • nie zachowywać się w sposób zagrażający jej bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób.

Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie?

Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki udziałowi w Projekcie Wolontariatu Koleżeńskiego jego uczestnicy:

 • poczują się pewniej w relacjach z innymi
 • łatwiej będą nawiązywać znajomości
 • poznają ciekawą osobę, z którą podzielą swoje zainteresowania i sposoby spędzania czasu
 • będą czuły się bardziej akceptowane, lubiane i wartościowe
 • będą dobrze się bawić!

Jakie są koszty projektu dla uczestnika i jego opiekunów?

Udział w projekcie jest bezpłatny. Znaczy to, że za korzystanie z pomocy opiekunów, konsultantów i oczywiście spotkania z kolegą nie musicie nic płacić. Nie oznacza to jednak niestety, że udział w Projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami. Do najważniejszych z nich należą koszty zaproszenia kolegi do swojego domu (np. przygotowanie poczęstunku), a także koszty wspólnych wyjść (np. biletu autobusowego, biletu do kina czy na kręgielnię). Organizatorzy projektu postarają się obniżyć te koszty, proponując np. darmowe lub ulgowe bilety wstępu do różnych miejsc dla uczestników Projektu, ale nie mogą zagwarantować, w jakim zakresie będą w stanie udzielić takiego wsparcia.

Czy uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Projekcie?

Tak, uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Projekcie bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Oczywiście warto wcześniej zwrócić się do Opiekuna Pary (psychologa) i spróbować rozwiązać pojawiające się problemy. W każdej relacji mogą zdarzyć się trudne chwile, które nie zawsze muszą prowadzić do jej zakończenia.

W jaki sposób można zgłosić chęć uczestnictwa w Projekcie Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”?

Należy wejść na stronę http://www.wolontariatkolezenski.pl, kliknąć przycisk „Zgłoś się” i wypełnić formularz zgłoszeniowy

Kontakt:

Zespół Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”
kontakt@ukrytypotencjal.org
nr tel.: 518 956 089

Zapraszamy!