Rekrutacja trwa

II Studenckie Sympozjum Naukowe WSR pt. „Fizjoterapia, klucz do zdrowia”

II Studenckie Sympozjum (18.03.2015)  powtórzyło sukces z poprzedniego roku, w wydarzeniu wzięło udział ponad 150 słuchaczy, w tym wykładowcy oraz studenci.

II Studenckie Sympozjum (18.03.2015)  powtórzyło sukces z poprzedniego roku, w wydarzeniu wzięło udział ponad 150 słuchaczy, w tym wykładowcy oraz studenci.

W trakcie sympozjum odbył się konkurs na najlepszy referat naukowy:

  • I miejsce –  Studentka II roku studiów magisterskich, Monika Rozmysłowicz,  praca pt. Seks mężczyzn po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, Studenckie Koło Naukowe WSR.
  • II miejsce –  Student II roku studiów magisterskich, Marcin Soliwoda, praca pisana pod kierunkiem dr Piotra Pietrasa, pt. Zastosowanie komputerowego programu do telerehabilitacji jako narzędzia pomiarowego do oceny zakresu ruchomości kończyn górnych, Studenckie Koło Naukowe WSR.
  • III miejsce – Student II roku studiów licencjackich, Wojciech Matej, praca pt. Wpływ okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego na funkcję chwytną ręki.
  • Wyróżnienie – Student I roku studiów licencjackich, Bartosz Walesiak, praca pisana pod kierunkiem dr Sebastiana Wójtowicza,  pt. Najczęstsze urazy biegaczy.