Rekrutacja trwa

“Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu”

Studenckie Koło Naukowe WSR “Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu”.

Opiekunem naukowym jest dr Sławomir Grzeszczyk.

 

Celem działalności Koła jest:

  • praca badawczo-naukowa w zakresie fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu po urazach, amputacjach, endoprotezoplastyce i in.,
  • analizowanie najnowszych doniesień dotyczących rehabilitacji.

Istnieje możliwość publikowania w studenckich i in. pismach naukowych własnych badań

i opracowań oraz możliwość ich wykorzystania w pracach dyplomowych.

Cele będą realizowane przez:

  • regularne seminaria Koła Naukowego
  • prowadzenie działalności badawczej studentów w wybranym obszarze fizjoterapii
  • udział w Konferencjach Studenckich Kół Naukowych i in.

Proponowana tematyka:

  • Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu po urazach, amputacjach, endoprotezoplastyce i in.
  • Problematyka zaproponowana przez studentów uwzględniająca zaburzenia w obrębie narządu ruchu

Zainteresowanych prosimy o kontakt z dr Sławomirem Grzeszczykiem w czasie dyżurów w WSR.