Rekrutacja trwa

„Fizjoterapeuci”

Studenckie Koło Naukowe· „Fizjoterapeuci”, powstało w 2011 r., opiekunem jest dr Iwona Stanisławska.

Tematyka badawcza:

– Atrakcyjność zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w wybranych   warszawskich

  placówkach dydaktyczno – wychowawczych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea).

– Dostępność zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w przedszkolach i szkołach podstawowych

   na terenie Warszawy.

– Zagadnienia promocji zdrowia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.