Rekrutacja trwa

„Dlaczego tamtych stron zapomnieć nie ma mocy …” Kresy w twórczości Juliana Wołoszynowskiego

We współczesnym literaturoznawstwie uobecniają się coraz wyraźniej tendencje do odczytań tematu kresowego poprzez optykę dekonstrukcji i postkolonializmu. Książka Barbary Sokołowskiej, prezentująca powaby tradycyjnych ujęć, wzbogaca je o tematologię i poetykę kulturową.

Z recenzji
Prof. Dr hab. Stanisław Uliasz

  • Autor: Barbara Sokołowska
  • Wydawnictwo: Biblioteka „Frazy”
  • Rok wydania: 2018361
  • Ilość stron: 136
  • Cena: 35 zł