Rekrutacja trwa

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Psychodietetyka

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów Dietetyka
 • Specjalność Psychodietetyka
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Psychodietetyka to dziedzina wiedzy łącząca zagadnienia z obszaru psychologii, dietetyki i zasad zdrowego stylu życia. Specjalność skupia się na relacji między żywieniem a zdrowiem psychicznym. Studenci będą zgłębiać tajniki wpływu diety na nastrój, emocje i zdolności poznawcze. Nauczą się pomagać osobom w radzeniu sobie z zaburzeniami żywienia oraz rozwijać umiejętności komunikacji i wsparcia w kontekście zdrowego żywienia i równowagi psychicznej.

Studenci podczas studiów korzystają z profesjonalnych programów komputerowych dla dietetyków, takich jak Nuvero oraz Dietico, dzięki którym w łatwy sposób można stworzyć jadłospisy dietetyczne.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Psychologia żywienia
 • Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym
 • Podstawy pomocy psychologicznej  w zaburzeniach odżywiania
 • Psychologia osobowości i motywacji
 • Psychologia uzależnień
 • Terapia metodą dialogu motywującego, Coaching dietetyczny
 • Terapia za pomocą techniki NVC
 • Metody zatrzymania procesu negatywnych zachowań żywieniowych
 • Metody odzyskiwania kontroli nad zachowaniami żywieniowymi
 • Kryzys w terapii psychodietetycznej

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I ONLINE

STUDIUJ OD

582

w miesięcznych 11 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Zarejestruj się w systemie REKRUTACYJNYM

Po rejestracji na podany adres e-maila zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z loginem i hasłem.

Po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym :

KROK 1

Wprowadź dane osobowe.

KROK 2

W zakładce Moje kierunki: wybierz kierunek studiów na który aplikujesz.

Uzupełnij pozostałe informacje w formularzu rekrutacyjnym.

KROK 2

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne, uzupełnij swoimi danymi i prześlij skany na adres e-maila rekrutacja@amh.edu.pl , dokumenty można przesłać również  pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Po przesłaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu na studia.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 31 maja

Wpłaty należy dokonać na ogólny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na ogólny nr konta:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko, pesel kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ….

Na studia dietetyczne II stopnia zapraszamy kandydatów z dyplomem co najmniej licencjata na kierunku dietetyka lub kierunków pokrewnych z dziedzin medycznych i nauk o zdrowiu, czy technologii żywności i żywienia.