Rekrutacja trwa

Czasopismo Postępy Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Rehabilitacji jest wydawcą nowego czasopisma naukowego Postępy Nauk o Zdrowiu. Swoją tematyką publikacyjną obejmuje ono szeroko rozumiane problemy nie tylko rehabilitacji, fizjoterapii, ratownictwa medycznego czy dietetyki a więc tych kierunków kształcenia, które są rozwijane w naszej Uczelni lecz także fizjologii, biochemii, genetyki, farmacji i innych jako nauk podstawowych związanych z postępem medycyny we współczesnym świecie.

Celem czasopisma jest umożliwienie dostępu do publikacji własnych badań i osiągnięć naukowych pracownikom Uczelni, a szczególnie młodej rozwijającej się dydaktycznie kadrze magistrów, inżynierów czy doktorów starających się o uzyskanie i zdobywanie stopni naukowych poprzez otwieranie np. przewodów doktorskich. Możliwości publikowania w naszym czasopiśmie są jednocześnie otwarte i dostępne dla wszystkich autorów, nie tylko wywodzących się z obszaru naszej Uczelni ale i z innych jednostek badawczych i dydaktycznych.

Pobierz cały numer:

[wpdm_package id=’14235′]

Archiwalne numery dostępne są na stronie Postępy Nauk o Zdrowiu – Artykuły do pobrania >>