Rekrutacja trwa

Centrum Pomocy Psychologicznej WSR

Od października 2021r. Uczelnia uruchomia Centrum Pomocy Psychologicznej WSR, udzielające bezpłatnej pomoc psychologicznej kadrze i studentom WSR.
Utworzenie Centrum Pomocy Psychologicznej wynika z wciąż rosnącej troski władz WSR o zdrowie psychiczne uczelnianej społeczności. Uruchomienie Centrum Pomocy Psychologicznej jest możliwe dzięki prowadzonemu przez Uczelnie Projektowi pt. „Przyjazna Uczelnia”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach wsparcia Uczelnia zaoferuje studentom i kadrze wsparcie psychologa. Pilotażowo zaplanowano 4 spotkania tygodniowo przez 48 tygodni – łącznie 192 spotkania

Rodzaje oferowanej pomocy:

  • Poradnictwo psychologiczne
  • Walk-in clinic, czyli krótka rozmowa w sytuacji kryzysowej bez wcześniejszego zapisu
  • Spotkanie służące zaopiniowaniu wniosku do BON
  • Konsultacje on line przez Skype
  • Psychoedukacja

Konsultacje z psychologiem odbywają się:

Ważne!
Student/pracownik WSR przed skorzystaniem z pomocy psychologicznej wypełnia kwestionariusz zgłoszeniowy który stanowi załączniki nr 1 do Regulaminu i przedkłada je w BON.

Mając na uwadze, iż wsparcie psychologiczne finansowane jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, osoba Student/pracownik WSR przed skorzystaniem z pomocy wypełnia formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami, które stanowią załącznik 2,3 i 4 do Regulaminu

Student/pracownik WSR chcący skorzystać ze wsparcia psychologicznego podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem CPP WSR i wyrażeniu zgody na pomoc psychologiczną.

Więcej informacji odnośnie skorzystania z usług CPP WSR >>