Rekrutacja trwa

Bezpłatne warsztaty “Oczami niewidomego” prowadzone przez Fundację Szansa dla Niewidomych

W listopadzie pracownicy administracji oraz wykładowcy WSR wzięli udział w warsztatach pt. “Oczami niewidomego”, prowadzonych przez przedstawicieli Fundacji Szansa dla Niewidomych.

W ich trakcie dowiedzieli się z jakimi trudnościami na co dzień spotykają się osoby niewidome i słabowidzące oraz jak prawidłowo i profesjonalnie wesprzeć i współpracować z osobami z dysfunkcją wzroku.

Podczas warsztatów omawiano:

  • Savoir vivre – jak się zachować gdy pracujesz z osobą niewidomą?
  • Choroby i wady wzroku.
  • Jak widzą słabowidzący? Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem symulatorów wad wzroku.
  • Czynności dnia codziennego – składanie podpisu, wskazywanie miejsca do siadania, określanie położenia w przestrzeni.
  • Poruszanie się z przewodnikiem – przechodzenie przez drzwi, wąskie przejścia, poruszanie się po schodach, wsiadanie do pojazdów.
  • Jak poruszają się niewidomi? Praktyczne ćwiczenia w opaskach na oczy z użyciem białej laski.

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Sałacińskiej i Panu Dariuszowi Linde z salonu szkoleniowo-prezentacyjnego Fundacji Szansa dla Niewidomych za przeprowadzenie znakomitych i bardzo wartościowych warsztatów! Nasi pracownicy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę na co dzień.