Rekrutacja trwa

Aktualizacja zarządzenia Rektora WSR z dn. 12 marca 2020

Szanowni Studenci, Wykładowcy i Pracownicy WSR,

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r., zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni zostają zawieszone do 24 maja br. Tym samym zarządzenie Rektora WSR z 12 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 (COVID-19) ulega uaktualnieniu w powyższym zakresie i obowiązuje z chwilą publikacji.

Zajęcia online będą natomiast dalej realizowane zgodnie z planem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa >>>

Szanowni Studenci, Wykładowcy i Pracownicy WSR,

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r., zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni zostają zawieszone do 24 maja br. Tym samym zarządzenie Rektora WSR z 12 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 (COVID-19) ulega uaktualnieniu w powyższym zakresie i obowiązuje z chwilą publikacji.

Zajęcia online będą natomiast dalej realizowane zgodnie z planem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa >>>

W razie pytań związanych ze zdalnym prowadzeniem zajęć, zachęcam do kontaktu na adres:
dziekanat@amh.edu.pl

Wyższa Szkoła Rehabilitacji dołoży wszystkich starań, aby dalszy proces edukacji przebiegał sprawnie i spełniał najwyższe standardy dynamicznie zmieniającej się e-rzeczywistości, realizując jednocześnie wszystkie  podstawy programowe.

Razem musimy sprostać nowym wyzwaniom, wykorzystując przy tym zdobyte ostatnio doświadczenia i własny potencjał. Wierzymy, że, parafrazując hasło WSR – ZDROWE KIERUNKI PRZYSZŁOŚCI, wspólnie zbudujemy model Uczelni wyprzedzający swój czas…

Z wyrazami szacunku,
Lidia Nowińska
Dziekan Wyższej Szkoły Rehabilitacji