Rekrutacja trwa

25-26 maja 2017 – AKTYWNA REHABILITACJA W WSR

Zapraszamy studentów I roku fizjoterapii stacjonarnej WSR na obowiązkowe warsztaty i wykłady wg poniższego planu: