Rekrutacja trwa

Powitanie nowego Rektora Uczelni dr n. med. Marcina Rosińskiego

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że na wczorajszym Posiedzeniu Senatu Uczelni, tj. 7 marca 2024 roku, została mi powierzona zaszczytna funkcja Rektora AMNSH. To dla mnie niezwykłe wyróżnienie, które traktuję jako zobowiązanie do pełnienia tej roli w sposób odpowiedzialny. Świadomy aktualnych wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć jako społeczność akademicka, od kadry naukowej, pracowników administracji, po studentów, jestem przekonany, że moje wieloletnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy i bliska współpraca z różnymi grupami uczelnianymi pozwolą mi wzmocnić poczucie stabilności.

Zależy mi na tym, aby każdy czuł się dobrze będąc integralną częścią naszej uczelni. Realizacja tego celu będzie wymagać wspólnej pracy, a ja jestem zdecydowany w pełni poświęcić się temu zadaniu. W najbliższym czasie planuję zorganizować spotkania na uczelni, z opcjonalną transmisją online, aby lepiej poznać bieżące problemy oraz przedstawić naszą strategię działania na najbliższe miesiące.

Jestem wdzięczny za okazane mi wyrazy wsparcia i zaufanie. Jestem pewien, że wspólnie osiągniemy znaczące sukcesy dla dobra naszej społeczności akademickiej.

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Marcin Rosiński

Rektor AMNSH