Rekrutacja trwa

Procedura przyjęcia dla cudzoziemców

Studia I stopnia i jednolite magisterskie Dokumenty dodatkowe wymagane przy rejestracji cudzoziemców na studia I stopnia i jednolite: Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski (nie dotyczy matur IB i EB)Świadectwa zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej – International Baccalaureate i świadectwa matury europejskiej – European Baccalaureate) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne […]

Warunki rekrutacji na studia wyższe

KROK 1– ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINESYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ KROK 2– POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRZESŁANĄ MAILEM OPŁATY ADMINISTRACYJNE: opłata rekrutacyjna – 85 zł opłata za legitymację studencką – 22 zł opłata wpisowa – 500 zł Podczas procesu rekrutacji do Akademii Medycznej Humanum o przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie poniższych wymagań. Oznacza to, że nie prowadzimy egzaminów wstępnych, progów […]

Stypendia

W roku akademickim 2023-2024 sprawy pomocy materialnej dla studentów regulują: Zarządzenie Rektora z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia ‘Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie’; ‘Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie’ – Załącznik do Zarządzenia Rektora z dnia 23 października 2023 r.; Załączniki 1 – 12 do ‘Regulaminu przyznawania i wypłacania […]

FAQ

FAQ STUDIA 1. CZY MOGĘ PRZENIEŚĆ SIĘ NA AMH Z INNEJ UCZELNI? JAKIE UZYSKAM Z TEGO KORZYŚCI? Oczywiście. Zapraszamy wszystkich chętnych studentów do przeniesienia na naszą Uczelnię. Można uzyskać m.in. rabaty na czesne w związku z zaliczonymi już punktami ECTS. WYMOGI 2. JAKIE SĄ WYMAGANIA MATURALNE? Nie bierzemy pod uwagę zdawanych przedmiotów, ich poziomu oraz czy matura jest podstawowa czy rozszerzona. Na każdym kierunku studiów licencjackich potrzebna jest […]