Rekrutacja trwa

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Psychologia Edukacji i Rozwoju

  • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
  • Kierunek studiów Psychologia
  • Specjalność Psychologia Edukacji i Rozwoju
  • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Psychologia edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych to kierunek studiów dotyczący psychologii, edukacji i rozwoju jest dedykowany osobom zainteresowanym połączeniem wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w kontekście wspierania rozwoju jednostek i środowisk edukacyjnych.

Specjalność ta wprowadzenia studentów psychologii w obszary związane z rozwojem człowieka na przestrzeni całego życia i podejmowaniem działań, które z jednej strony są immanentnie związane z rozwojem (kształcenie – uczenie się i nauczanie), a z drugiej – ze wspieraniem rozwoju tak, aby przebiegał optymalnie i bez zakłóceń.

W toku nauki studenci zdobywają nie tylko teoretyczne podstawy psychologiczne i pedagogiczne, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych środowiskach edukacyjnych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii edukacji, diagnostyki i interwencji pedagogicznej, metod nauczania oraz zarządzania procesem edukacyjnym. Studenci uczą się analizować i diagnozować potrzeby rozwojowe uczniów, projektować i realizować interwencje wspierające rozwój osobisty i akademicki, oraz oceniać skuteczność działań edukacyjnych.

Kierunek ten przygotowuje absolwentów do pracy jako psychologowie edukacyjni, doradcy zawodowi, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspierający oraz specjaliści ds. rozwoju i edukacji. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach zajmujących się edukacją i rozwojem społecznym.

Kierunek studiów dotyczących psychologii, edukacji i rozwoju jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczne związane z wsparciem rozwoju jednostek oraz poprawą jakości procesów edukacyjnych w różnych środowiskach. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, absolwenci są przygotowani do kompleksowej pracy z uczniami o różnych potrzebach i potencjale rozwojowym, wspierając ich w osiąganiu sukcesów zarówno osobistych, jak i edukacyjnych.

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I ONLINE

STUDIUJ OD

600

w miesięcznych 11 ratach

STUDIA ONLINE

Studia online to inna forma studiów niestacjonarnych

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia na odległość.

Zajęcia teoretyczne - wykłady odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft 365 – aplikacji TEAMS.

Zajęci praktyczne odbywają się w tradycyjnej formie, podczas zjazdów na Uczelni lub hybrydowo przez platformę Microsoft 365 – aplikacji TEAMS , ze względu na koniczność wypracowania przez studentów umiejętności praktycznych.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Zarejestruj się w systemie REKRUTACYJNYM

Po rejestracji na podany adres e-maila zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z loginem i hasłem.

Po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym :

KROK 1

Wprowadź dane osobowe.

KROK 2

W zakładce Moje kierunki: wybierz kierunek studiów na który aplikujesz.

Uzupełnij pozostałe informacje w formularzu rekrutacyjnym.

KROK 2

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne, uzupełnij swoimi danymi i prześlij skany na adres e-maila rekrutacja@amh.edu.pl , dokumenty można przesłać również  pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Po przesłaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu na studia.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 31 maja

Wpłaty należy dokonać na ogólny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na ogólny nr konta:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko, pesel kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ….