Rekrutacja trwa

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia

  • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
  • Kierunek studiów Zdrowie publiczne
  • Specjalność Edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia
  • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  • Czas trwania 1,5 ROKU (3 SEMESTRY)
Edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia skupia się na rozwijaniu umiejętności tworzenia i prowadzenia efektywnych programów edukacji zdrowotnej. Studenci będą się uczyć jak analizować potrzeby edukacyjne populacji, projektować programy profilaktyczne oraz efektywnie komunikować informacje zdrowotne. Poprzez pracę z różnymi grupami społecznymi, będą przyczyniać się do poprawy wiedzy i nawyków zdrowotnych społeczeństwa.

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I ONLINE

STUDIUJ OD

593

w miesięcznych 11 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Zarejestruj się w systemie REKRUTACYJNYM

Po rejestracji na podany adres e-maila zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z loginem i hasłem.

Po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym :

KROK 1

Wprowadź dane osobowe.

KROK 2

W zakładce Moje kierunki: wybierz kierunek studiów na który aplikujesz.

Uzupełnij pozostałe informacje w formularzu rekrutacyjnym.

KROK 2

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne, uzupełnij swoimi danymi i prześlij skany na adres e-maila rekrutacja@amh.edu.pl , dokumenty można przesłać również  pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Po przesłaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu na studia.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 31 maja

Wpłaty należy dokonać na ogólny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na ogólny nr konta:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko, pesel kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ….